Stoppen met jezelf uitleggen. Hoe doe je dat?

Playing card with an illustration of a man with a purple shirt with a lot of speech bubbles talking to a woman in magenta shirt

Maar door en door en door praten als je je ongemakkelijk voelt, is dat iets dat jij bij jezelf herkent? De neiging om uit te wijden en zaken te herformuleren tot je je luisteraar de oren van het hoofd hebt gekletst? Als je nu aan het knikken bent, dan weet je waarschijnlijk ook al dat […]

Stop Explaining! A How-To Guide

Playing card with an illustration of a man with a purple shirt with a lot of speech bubbles talking to a woman in magenta shirt

Have you found yourself talking on and on… and on when you’re uncomfortable? If you’re guilty of detailing, rephrasing, reiterating, expanding, or expounding till your listener’s ears drop off, you probably know you’re overexplaining. It’s not an uncommon behavior, but it can be a real bore for others, and I’m guessing that’s not your intended […]

Drie Tips Om Te Stoppen Met ‘Veel-te-snel-praten’

Playing card with an illustration of a man with goggles on a scooter and a speech bubble indicating he's going really fast

We merken het niet snel op als we het zelf doen en het is zeker niet gemakkelijk om van deze gewoonte af te komen. Op het moment dat anderen het doen, herkennen we het echter direct.  Bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt, zoals: “Hoe gaat het met het project?” en iemand begint te ratelen:  “Ja,hetprojecthadeenpaarproblemen,maarTobiaszegtdathijdecomputeropnieuwzalopstartenen…”  Razendsnel praten is een veel voorkomend teken van stress. Tot op zekere hoogte kan het de mensen om je heen veel energie geven als je […]

3 Tips to Stop “Speakingtoofast”

Playing card with an illustration of a man with goggles on a scooter and a speech bubble indicating he's going really fast

We rarely notice when we’re guilty of it, and it’s a tough habit to shake. But when others do it, we recognize it instantly. Like when you ask a question: “How’s the project?” and are met (more like blasted) with a lightning-speed answer. “YeahitsokwehadafewissuesbutTobysayshe’llfixthecomputerand…” Speaking too fast, unfortunately, is a common sign of stress. For […]

Boost je concentratie!

Perspective view of a playing card with an illustration of a man with flies flying from his head

Herkenbaar? Die momenten dat je naar je scherm staart, terwijl er niets uit je handen komt. Situaties waarin je al drie keer diezelfde zin gelezen hebt waarbij het maar niet tot je doordringt wat er nu eigenlijk staat. Niet omdat de zin zo ingewikkeld is. Ook niet omdat je die nacht niet lekker geslapen hebt […]